Our School Day

School Opening Times

 

Breakfast Club 

8.00am - 8.40am

 

School gates open

8.30am 

 

School doors open

8.45am 

 

Nursery                                           

Mornings:                                                                                    

Start 8.30am
Finish 11:30am

 

Afternoons:

Start 12.30pm
Finish 3.30pm

 

Reception

Start of school day 8:50am
End of school day 3:10pm

 

KS1

(Year 1 & Year 2)                                                

Start of school day 8:50am                                                        

End of school day 3:10pm

 

KS2

(Years 3 - 6)

Start of school day 8:50am
End of school day 3:15pm